Overslaan en naar de inhoud gaan

Met gelukkige mensen,
mensen gelukkig maken

Bekijk het filmpje dat we gemaakt hebben in het kader van de week van de zorg!

TER INFO - Bedankt vrijwilligers

Op donderdag 6 oktober gaan we er een dagje op uit met onze vrijwilligers. Om die reden zal onze cafetaria die dag gesloten zijn.

TER INFO - SPEELSTRAAT in de Kliniekstraat 

Elke zaterdag deze zomer is er SPEELSTRAAT in de Kliniekstraat. Dit betekent dat de straat 'autoluw' wordt. Wie er niet woont, mag er dan niet doorrijden. 
Meer informatie kan u terugvinden via deze link: speelstraat - kliniekstraat

UPDATE 08 juli 2022 - VERHOOGDE WAAKZAAMHEID COVID - 19

Mogen we even een oproep doen tot verhoogde waakzaamheid, dit door het toenemend aantal besmettingen van Covid-19 in de maatschappij. Vandaag blijft het rustig in onze voorziening, doch we kunnen de berichtgeving niet naast ons leggen. De stijgende cijfers van Covid-19 liegen er niet om

Daarom vragen we aan de bezoekers, mantelzorgers, externe dienstverleners, vrijwilligers, jobstudenten, enz. om mee verantwoordelijkheid op te nemen en de maatregelen na te leven:

    • door bij symptomen niet naar het woonzorgcentrum te komen
    • door bij aanwezigheid in het woonzorgcentrum steeds de voorzichtigheids- en
    • hygiëneregels in acht te nemen.

We vragen dan ook om verhoogde aandacht te besteden aan de correcte naleving van de preventie- en hygiënemaatregelen: 

  • de basismaatregelen: afstand houden, handhygiëne, omgevingshygiëne, …
  • ventileren en verluchten van de kamers, dus bij bezoek raam op kipstand en de deur open,
  • een chirurgisch mondneusmasker dragen blijft sterk aanbevolen voor medewerkers en bezoekers. Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door de medewerkers bij intensieve en directe zorgcontacten is verplicht.
  • Daarnaast roepen we op tot de nodige alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen, zoals vervat in het test-, isolatie en quarantainebeleid. 

 

Langs deze weg, onze oprechte dank om daartoe te willen bijdragen.

De directie
Tjarda De Clercq

 

Mondmaskerplicht

Onze Conecto voorzieningen

Onze gelukkige mensen