Richtlijnen Corona virus - Ter Hovingen

 • maart 13, 2020

Donderdag 12 maart 2020

Beste partner en/of familie van onze bewoners,

 

Naar aanleiding van de recente evolutie in kader van de uitbraak van het Corona (COVID-19) virus en op advies van de Vlaamse regering:

Hier volgt reeds de nieuwe communicatie, zoals gisteren beloofd wanneer er wijzigingen zouden zijn in de richtlijnen.

Zoals u misschien reeds vernam via de media zijn de deuren van woonzorgcentra nu definitief toe voor het bezoek tot en met 19/04/2020 en tot nader order van de overheid.

 

Voor uw bezoek waren we verplicht om onderstaande richtlijnen te hanteren zodat we de gezondheid kunnen blijven garanderen van onze bewoners: in het belang hiervan en in navolging van de richtlijnen vanuit de overheid en de koepelorganisaties voor onze sector treden er bijkomende maatregelen in voege:

 

Bezoek

In onderstaande paragraaf melden we u de richtlijn via het Vlaams agentschap zorg en gezondheid:

 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang van 12 maart 2020 ! en dit tot 19/04/2020
 • Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, …), stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) die uitgevoerd worden bij meerdere bewoners.

 

  1. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden in samenspraak met de teamcoach van de afdeling en de directie.
 • Men kan enkel alleen maar toegang krijgen tot het woonzorgcentrum, wanneer men in het verleden ook deelnam aan de essentiële zorgtaken bij hulp van uw familie/partner; hierbij blijft u in de kamer om de taak uit te voeren en verlaat u de afdeling en het gebouw bij het beëindigen van de taak.
 • In het kader van levenseindezorg is het vanzelfsprekend dat u toegang heeft tot de kamer van uw familie/partner;
 • Na 18u komt er niemand meer binnen, enkel wanneer u gevraagd wordt bij de levenseindezorg dan blijft u zolang u dit wenst. Spreek dit af met de teamcoach van de afdeling, zij zullen u zeker hierbij bijstaan.

 

 • U zal zich steeds blijven registreren aan het onthaal zoals voorheen en handen ontsmetten, heeft u onlangs in een hoog-risicogebied verbleven of onbeschermd contact gehad met een (waarschijnlijke) COVID-patiënt, wordt u verzocht het woonzorgcentrum niet te betreden en uw bezoek uit te stellen met minstens 14 dagen.

 

Hygiëne-maatregelen blijven ook van kracht wanneer u één van bovenstaande mantelzorger zou zijn:

 • Een goede handhygiëne
 • Aandacht voor hoest- en nieshygiëne.
 • Geen fysiek contact (hand geven, kussen, omhelzen, knuffelen).

Verlaten woonzorgcentrum

De bewoners mogen het woonzorgcentrum niet verlaten.

Gelieve in overleg met het zorgteam geplande afspraken (tandarts, kiné…) te annuleren.

 

Het ophalen en brengen van de was

 

Was naar de wasserij: Voor was van bewoners die reeds naar de wasserij ging, blijft de organisatie zoals deze was. Wensen er bewoners over te schakelen naar de wasserij, dan kan dit. Graag ons telefonisch berichten aub.
Was door familie:

Afdeling Centrum: Was kan opgehaald worden op dinsdag Afdeling Moscou: Was kan opgehaald worden op donderdag Afdeling Arsenaal: Was kan opgehaald worden op vrijdag De was kan opgehaald worden aan het hekken (leverancierspoort/zwart hekken). Deze bevindt zich tussen het WZC en de kliniek Sint Jozef. De deur van het hekken zal openstaan tussen 09u30 – 17u30. Indien nodig kan er aangebeld worden. De was zal systematisch wekelijks opgehaald worden wegens hygiënische redenen en wij wensen de was niet op te stapelen. Propere was kan geplaatst worden tussen de 2 deuren aan het onthaal. Gelieve naam en afdeling te vermelden aub! Praktisch: Het hekken zal ten laatste om 18u gesloten worden!

Activiteiten

Alle gemeenschappelijke activiteiten en evenementen voor de bewoners worden geschrapt. Voor het welzijn van de bewoners zetten we extra in op individuele aandacht. Daarnaast willen we via digitale middelen (skype, facetime, … ) jullie verder in contact laten blijven met de bewoners.

Wij beseffen dat het voor jullie zeer moeilijk is geen contact te hebben met de bewoners. Daarom stellen we graag alles in het werk om zoveel mogelijk informatie te krijgen en toch voldoende tijd vrij te maken voor de bewoners. We zullen per afdeling dagelijks foto’s trekken. Een selectie daarvan zal zichtbaar zijn op onze facebook Woonzorgcentrum Ter Hovingen. Ze zullen integraal in een whatsapp groep verstuurd worden naar de familieleden die dit wensen. Belangrijk is hiervoor uw naam, telefoonnummer en de naam van de bewoner te bezorgen aan Anne Bosmans. Anne.bosmans@terhovingen.be of 09/210.15.58.

 

We zijn ons bewust dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn om zowel onze bewoners, medewerkers als familieleden te beschermen. U kan op onze toewijding rekenen, wij dragen de zorg van uw naasten hoog in het vaandel.

 

Indien er nog bezorgdheden of vragen zijn, contacteer ons gerust per mail, wij maken hiervoor speciaal een e-mailadres aan:

 

corona@conecto.be

 

Maar u kan ook steeds telefonisch terecht bij de teamcoach van de afdeling.

Onze coördinator zingeving en beleving Carine D’hondt kan u steeds bereiken

0477192079

Van zodra er iets wijzigt in de situatie, brengen wij u meteen op de hoogte. Bekijk ook regelmatig onze Facebookpagina voor updates.

 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Geert Polfliet

 

Conecto vzw