Het WZC Ter hovingen beschikt over 6 kamers voor kortverblijf.

Via de website www.kortverblijven.be kan u de beschikbaarheid van onze kamers van kortverblijf consulteren.

Inlichtingen en reservatie:
Indien u meer informatie wenst of een kijkje wil komen nemen, neem dan gerust contact op met de dienst opname en bewonerszorg (sociale dienst). We werken bij voorkeur op afspraak omdat we graag tijd vrijmaken voor u en uw familie.

Telefoon: 09 210 15 04
Email: socialedienst@terhovingen.be

Verblijfskosten:
De dagprijs voor een kamer in kortverblijf bedraagt 65,97€ per dag.
Sommige mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst in kortverblijf: het is nuttig om bij de eigen mutualiteit naar deze mogelijkheid te informeren.

Doelgroep:
Het kortverblijf is bedoeld voor valide en zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie, die tijdelijk een beschermende of revaliderende omgeving nodig hebben.

Doel:
De algemene doelstelling is een terugkeer naar huis faciliteren na een tijdelijke opname. Een kamer voor kortverblijf is dus geen wachtplaats voor een definitieve opname in een woonzorgcentrum. Tijdens de opnameperiode wordt vooral revaliderend gewerkt met het oog op een terugkeer naar huis.

Verblijfsduur:
De minimumperiode voor een opname bedraagt 7 dagen, de maximumperiode 60 opeenvolgende dagen, met een maximum van 90 dagen per kalenderjaar.

Reservatiekost:
Men kan een kortverblijf reserveren mits het betalen van een reservatiekost t.b.v. 7 x de dagprijs. De reservatie is pas definitief na betaling van deze kost. Dit bedrag dient bij het opmaken van het dossier betaald te worden via bancontact op de sociale dienst. Wij aanvaarden maestro, visa en mastercard.
Indien men het kortverblijf annuleert voor het verblijf, omwille van redenen die geen overmacht zijn, dan wordt de reservatiekost niet terugbetaald.

Voor de inschrijving in het kortverblijf hebben wij steeds een katz-schaal nodig. Hier kan u een blanco Katz-schaal vinden.
Deze schaal voor zorgbehoevendheid wordt bij voorkeur ingevuld door de thuisverpleging, indien er geen verpleging aan huis komt laat u deze best invullen door de huisarts.

Hier kan u de uitgebreide info-brochure vinden: Flyer kortverblijf